Đường dây trợ giúp 211 hiện là Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật do người cao tuổi (ADRC) chính thức cho toàn tiểu bang Nebraska! Sự công nhận này đặt tên 211 là nguồn hỗ trợ cho các cá nhân và gia đình đang tìm kiếm sự trợ giúp, hướng dẫn và hỗ trợ liên quan đến lão hóa và khuyết tật. Truy cập trang ADRC của chúng tôi để tìm hiểu thêm ngay hôm nay!

211 Điểm nổi bật

Truyền thông xã hội

Những cộng sự của chúng ta

Đối tác truyền thông

Cox_4C
OWHstack
Tải xuống