Anh hùng tai nghe: Phục vụ những câu chuyện về hy vọng

Tuần trước, chúng tôi vinh dự được đón tiếp Jennifer Figueroa từ Hope Harbour của Grand Island đến phát biểu trong cuộc họp nhân viên NE211 hàng tháng của chúng tôi. Hope Harbor cung cấp nơi trú ẩn chuyển tiếp và khẩn cấp, cũng như hỗ trợ chung về vận chuyển, vệ sinh, y tế và hỗ trợ ngân sách. NE211 đề cập đến các thành viên cộng đồng Grand Island của chúng tôi đang cần đến Hope Harbor,…

Chi tiết