Tai Mắt của Trẻ Em Trong Cơ Sở Nuôi Dưỡng

NE211 giới thiệu các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi có nhu cầu đến CASA, để đảm bảo trẻ em tham gia vào hệ thống phúc lợi trẻ em có tiếng nói tận tâm, nhiệt huyết và mạnh mẽ ủng hộ những lợi ích tốt nhất của chúng. CASA đứng lên bảo vệ trẻ em và mang đến hy vọng về những ngôi nhà an toàn, yêu thương và lâu dài, đồng thời cung cấp các nguồn lực, đề xuất và giải pháp quan trọng và mang tính biến đổi. Chúng tôi tự hào được hợp tác với CASA, khi họ củng cố cộng đồng của chúng ta…

Chi tiết