211 tại United Way of the Midlands (“211”) công nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ người dùng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách của chúng tôi là chỉ sử dụng thông tin chúng tôi có được từ người dùng cho mục đích nội bộ và chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật thích hợp để giữ thông tin này ở chế độ riêng tư.

211 thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn cho thông tin người dùng được tiết lộ cho chúng tôi và thông tin đó sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba vì mục đích thương mại. Để ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì độ chính xác của dữ liệu và để đảm bảo sử dụng thông tin phù hợp, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của mọi cá nhân truy cập trang web của chúng tôi và tuân thủ luật riêng tư của tiểu bang và liên bang.

Sửa đổi Chính sách này

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này khi chúng tôi thêm các tính năng mới hoặc khi luật thay đổi có thể ảnh hưởng đến dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách, chúng tôi sẽ đăng thông báo về điều này trên trang web. Chúng tôi bao gồm một số phiên bản trên chính sách này bao gồm ngày (năm và tháng) nó được sửa đổi lần cuối. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc lại chính sách này định kỳ để xem liệu có bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến bạn hay không. Xin lưu ý rằng mỗi chính sách sửa đổi sẽ áp dụng cho cả thông tin chúng tôi đã có tại thời điểm thay đổi và bất kỳ thông tin nào được tạo hoặc nhận sau khi thay đổi có hiệu lực.

Dữ liệu khách truy cập trang web

211 thường xuyên thu thập dữ liệu về hoạt động của trang web, chẳng hạn như có bao nhiêu người truy cập trang web, các trang họ truy cập, họ đến từ đâu, họ ở lại trang web bao lâu, v.v. Dữ liệu được thu thập trên cơ sở tổng hợp, ẩn danh, có nghĩa là rằng không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được liên kết với dữ liệu. Dữ liệu này giúp chúng tôi cải thiện nội dung trang web và việc sử dụng tổng thể. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp, không thể nhận dạng cá nhân này với các bên thứ ba để chứng minh xu hướng sử dụng chung hoặc số liệu thống kê tương tự về trang web.

thông tin chúng tôi thu thập

Có một số loại thông tin mà 211 có thể thu được về bạn: “Thông tin ẩn danh”, “Thông tin nhận dạng cá nhân” và “Thông tin sức khỏe cá nhân”.

“Thông tin ẩn danh” bao gồm dữ liệu không thể nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ hoặc miền Giao thức Internet (“IP”) của bạn hoặc thông tin về việc sử dụng của bạn trên trang web chỉ được sử dụng cho mục đích quản trị. Ví dụ: địa chỉ IP là một chuỗi số duy nhất được Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn gán cho máy tính của bạn. Máy chủ web tự động xác định máy tính của bạn bằng địa chỉ IP của nó. Chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của người dùng cho các mục đích như giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi và báo cáo thông tin tổng hợp cho các nhà quảng cáo, công ty liên kết và tư vấn viên của chúng tôi cũng như cho các bên thứ ba thực hiện các dịch vụ cụ thể thay mặt chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin được liên kết với địa chỉ IP để cấm người dùng vi phạm Điều khoản và Điều kiện sử dụng của chúng tôi.

“Thông tin nhận dạng cá nhân” là bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ đường phố, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ không thu thập loại thông tin này trực tuyến trừ khi điều đó là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.

“Thông tin sức khỏe cá nhân” là bất kỳ thông tin nào liên quan đến sức khỏe được sử dụng tương quan với “Thông tin nhận dạng cá nhân”. Thông tin này sẽ không bao giờ được chúng tôi thu thập trừ khi bắt buộc phải cung cấp một dịch vụ cụ thể yêu cầu thông tin đó. Chúng tôi hiện không thu thập và “Thông tin sức khỏe cá nhân” trên trang web của chúng tôi.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn khi được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, bất kể bất kỳ điều khoản nào khác của Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân cho người khác nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để (a) tuân thủ luật pháp hoặc quy định pháp lý. quá trình; (b) bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi; (c) bảo vệ chống lạm dụng hoặc sử dụng trái phép Trang web; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân hoặc tài sản của người dùng của chúng tôi hoặc công chúng. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn thông báo trước khi tiết lộ trong những trường hợp như vậy.

Sử dụng “Cookies”

Trang web 211 có thể sử dụng “cookie” để giúp bạn cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của mình. Cookie là một tệp văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ trang web. Không thể sử dụng cookie để chạy chương trình hoặc đưa vi-rút vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn.

Một trong những mục đích chính của cookie là cung cấp một tính năng tiện lợi để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Mục đích của cookie là báo cho máy chủ web biết rằng bạn đã quay lại một trang cụ thể. Ví dụ: nếu bạn cá nhân hóa trang 211 của mình hoặc đăng ký với trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, cookie sẽ giúp gọi lại thông tin cụ thể của bạn trong các lần truy cập tiếp theo.

Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu muốn. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể thấy được hết các chức năng tương tác của trang web.

Báo cáo

211 đôi khi sẽ sử dụng dữ liệu được thu thập cho mục đích báo cáo để giúp cung cấp dịch vụ và nhận thức tốt hơn nhưng chúng tôi sẽ luôn đảm bảo rằng không có “Thông tin nhận dạng cá nhân” trong bất kỳ báo cáo tổng hợp nào được sử dụng cho công chúng. Báo cáo công khai được thực hiện vì lợi ích của cộng đồng nhằm nỗ lực nâng cao nhận thức về các vấn đề trong tiểu bang của chúng ta.

Bảo vệ

211 có các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ sự mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Bảo mật thông tin được truyền bởi hoặc cho chúng tôi qua Internet là mối quan tâm lớn nhất đối với chúng tôi; tuy nhiên, không có dữ liệu truyền qua Internet nào có thể được đảm bảo an toàn theo 100%. Chúng tôi coi trọng vấn đề bảo mật dữ liệu của mình và thực hiện biện pháp hiện đại để giảm đáng kể nguy cơ xâm phạm dữ liệu. Điều này bao gồm việc sử dụng mã hóa https trên các trang được thiết kế để trao đổi “Thông tin nhận dạng cá nhân” và sử dụng mã hóa hiện đại để lưu trữ các tập dữ liệu được biết là chứa thông tin nhạy cảm.

Xin lưu ý rằng email của bạn, giống như hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, thông tin liên lạc trên Internet không được mã hóa, có thể bị những người dùng Internet khác truy cập và xem mà bạn không biết và không cho phép, trong khi chuyển đến chúng tôi. Vì lý do đó, để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng không sử dụng email để liên lạc với chúng tôi thông tin mà bạn cho là bí mật. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, 211 không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi. Sau khi chúng tôi nhận được đường truyền của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo tính bảo mật của đường truyền đó trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi. Tùy thuộc vào bản chất của yêu cầu, thông tin liên lạc của bạn có thể bị hủy hoặc lưu trữ.

Chính sách liên quan đến trẻ vị thành niên

Trẻ em luôn phải hỏi cha mẹ trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào trên mạng. Bất kỳ trẻ vị thành niên (người dưới 18 tuổi) nào cũng không được gửi thông tin mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Trừ khi được tiết lộ theo cách khác trong quá trình thu thập, chúng tôi không cố ý cung cấp bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào về trẻ vị thành niên, bất kể nguồn của nó là gì, thông tin này cũng không được 211 cố ý sử dụng cho bất kỳ mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo nào.

211 tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin từ bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi mà không có xác minh về sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin này.

thông tin từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi càng nhanh càng tốt. Nếu bạn tin rằng bất kỳ Trang web nào đã thu thập bất kỳ thông tin nào về bất kỳ ai dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với Quản trị viên Trang web tại United Way of the Midlands qua thư bưu điện hoặc email tại một trong các địa chỉ được liệt kê trên trang web này.

Dịch vụ của bên thứ ba

211 sử dụng các dịch vụ web của bên thứ ba để cung cấp dịch vụ ở mức cao hơn cho bạn. Khi tương tác với chúng tôi thông qua dịch vụ của bên thứ ba, chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ được áp dụng. Danh sách bên dưới hiển thị các dịch vụ của bên thứ ba hiện được 211 tại United Way of the Midlands sử dụng và cung cấp liên kết đến các chính sách quyền riêng tư của từng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Nói chung, 211 không phổ biến bất kỳ “Thông tin nhận dạng cá nhân” nào mà bạn cung cấp thông qua các dịch vụ này, trừ khi được chỉ định trong bảng này.

 

Giải quyết vấn đề bất công và phân biệt chủng tộc

Đường dây trợ giúp 211 của United Way of the Midlands là một nguồn tài nguyên dành cho tất cả mọi người bất kể giới tính, chủng tộc, dân tộc, khuynh hướng tình dục, tình trạng khuyết tật, tôn giáo và tuổi tác của họ. Chúng tôi cam kết phục vụ và hợp tác với các tổ chức khác đang cố gắng tạo ra một cộng đồng bình đẳng hơn. Để tìm hiểu thêm về những nỗ lực của chúng tôi, vui lòng xem Cam kết giải quyết vấn đề bất công và phân biệt chủng tộc của United Way of the Midlands.

Câu hỏi, khiếu nại và liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại nào về chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo một trong những địa chỉ email được liệt kê trên trang web này.

Sản phẩm được sử dụng bởi 211 Nebraska

Thanh toán phòng ngừa

Đây là dịch vụ nhắn tin được 211 sử dụng. Bạn có thể nhắn tin theo mã zip 898211 để liên hệ với chúng tôi. Tốc độ nhắn tin và dữ liệu tiêu chuẩn có thể được áp dụng. Nhắn tin STOP để chọn không tham gia. Để biết quyền riêng tư của người dùng cuối cũng như các điều khoản và điều kiện nhắn tin với 898211, hãy truy cập: http://www.preventionpaystext.com/policies.

liên hệ

Dịch vụ này được sử dụng để chuyển 211 cuộc gọi đến các đại lý của chúng tôi. http://www.incontact.com/call-center-software- company/legal/privacy-policy

iCarol

Dịch vụ này được các đại lý của chúng tôi sử dụng để xác định và ghi lại những giới thiệu mà chúng tôi cung cấp khi gọi điện hoặc nhắn tin với 211. http://www.icarol.com

Cập nhật tháng 2/2021