Ngoài vai trò chính của chúng tôi là kết nối cư dân với sự trợ giúp mà họ cần, Iowa / Nebraska 211 còn tham gia vào việc lập kế hoạch, ứng phó và khắc phục thảm họa tại địa phương. Cho dù đó là lũ lụt, bão gió, đợt nắng nóng kéo dài, bão băng hay các loại thiên tai khác, 211 cung cấp hỗ trợ cho cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp trong trường hợp có thiên tai.

Các Trung tâm 211 của Nebraska phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo rằng 211 dịch vụ thông tin luôn sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp tại địa phương hoặc tiểu bang.

Tài nguyên cứu trợ lũ lụt

United Way of the Midlands đã tạo một trang web với các liên kết đến nhiều tài nguyên để cứu trợ và phục hồi lũ lụt.

UWMidlands-300x216

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Nebraska cũng có sẵn các nguồn tài nguyên về lũ lụt trên mạng.

NEMA-300x223