đoàn kết-nebraska-1

Unite Nebraska là một mạng lưới chăm sóc phối hợp của các nhà cung cấp dịch vụ xã hội và y tế. Các đối tác trong mạng được kết nối thông qua nền tảng công nghệ dùng chung của Unite Us, cho phép họ gửi và nhận các giới thiệu điện tử, giải quyết các nhu cầu xã hội của mọi người và cải thiện sức khỏe trong cộng đồng.

Mạng được hỗ trợ bởi nhóm Unite Us có trụ sở tại Nebraska tập trung vào sự tham gia của cộng đồng, sức khỏe và tối ưu hóa mạng cũng như thành công của khách hàng.

Việc tham gia mạng lưới là miễn phí đối với các tổ chức dựa vào cộng đồng và nhiều tổ chức được coi là một phần của mạng lưới an toàn, như trung tâm y tế cộng đồng, phòng khám bộ lạc và trung tâm sức khỏe tâm thần.

Unite Nebraska được tài trợ bởi CyncHealth. Nhóm Trung tâm Liên hệ Nebraska 211, đóng vai trò là Trung tâm Điều phối của Unite Nebraska, xử lý và tạo điều kiện giới thiệu mạng lưới, đảm bảo khách hàng được kết nối với chương trình tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.