Tai Mắt của Trẻ Em Trong Cơ Sở Nuôi Dưỡng

NE211 giới thiệu các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi có nhu cầu đến CASA, để đảm bảo trẻ em tham gia vào hệ thống phúc lợi trẻ em có tiếng nói tận tâm, nhiệt huyết và mạnh mẽ ủng hộ những lợi ích tốt nhất của chúng. CASA đứng lên bảo vệ trẻ em và mang đến hy vọng về những ngôi nhà an toàn, yêu thương và lâu dài, đồng thời cung cấp các nguồn lực, đề xuất và giải pháp quan trọng và mang tính biến đổi. Chúng tôi tự hào được hợp tác với CASA, khi họ củng cố cộng đồng của chúng ta…

Chi tiết

Anh hùng tai nghe: Phục vụ những câu chuyện về hy vọng

Tuần trước, chúng tôi vinh dự được đón tiếp Jennifer Figueroa từ Hope Harbour của Grand Island đến phát biểu trong cuộc họp nhân viên NE211 hàng tháng của chúng tôi. Hope Harbor cung cấp nơi trú ẩn chuyển tiếp và khẩn cấp, cũng như hỗ trợ chung về vận chuyển, vệ sinh, y tế và hỗ trợ ngân sách. NE211 đề cập đến các thành viên cộng đồng Grand Island của chúng tôi đang cần đến Hope Harbor,…

Chi tiết