211 Counts là một công cụ dựa trên web để cung cấp các bản trình bày trực quan, có thể tìm kiếm và thời gian thực về dữ liệu về nhu cầu cụ thể của cộng đồng của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. 211 Counts hiển thị tổng số 211 nhu cầu cấp thiết nhất của người gọi ở dạng có thể sử dụng được và báo cáo dữ liệu ở cấp mã ZIP, khu vực hoặc trung tâm cuộc gọi gần đây nhất như ngày hôm qua. 211 Counts cho phép người dùng kiểm tra xu hướng, so sánh và chia sẻ thông tin.

211 Counts làm phong phú thêm cuộc đối thoại trong cộng đồng - đặc biệt là giữa các nhà lãnh đạo - bằng cách kêu gọi sự chú ý đến một loạt các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của các cá nhân và gia đình nghèo.

Bấm vào đây để xem những nhu cầu cấp thiết nhất trong cộng đồng của bạn.

Để có trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem những video hướng dẫn nhanh.