Biểu mẫu này là để cung cấp phản hồi cho các nhà phát triển ứng dụng tìm kiếm của Nebraska 2-1-1 để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện trải nghiệm tìm kiếm tốt hơn.

*Nếu bạn đang tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc tài nguyên, điền vào mẫu đơn này thay vì.

Tìm kiếm phản hồi về ứng dụng
Nếu bạn muốn chúng tôi phản hồi cho bạn, vui lòng để lại địa chỉ email của bạn.
Loại phản hồi
Nếu báo cáo lỗi hoặc phản hồi của bạn có liên quan đến một trang cụ thể, vui lòng bao gồm URL tại đây.
Mô tả vấn đề hoặc gợi ý ở đây. Vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt.

Chuyển đến biểu mẫu Liên hệ của chúng tôi

Hình thức này là dành cho một cái gì đó khác; vui lòng truy cập trang Liên hệ và điền vào biểu mẫu đó để bạn có thể nhận được phản hồi nhanh chóng cho nhu cầu của mình.