Logo

211 là một hệ thống thông tin và giới thiệu toàn diện, miễn phí ...

Một nguồn thông tin một cửa cho những người cần hỗ trợ. Khi bạn liên hệ với 211, họ sẽ đánh giá tình hình của bạn và sau đó sử dụng cơ sở dữ liệu mở rộng, cập nhật để tìm (các) tài nguyên tốt nhất đáp ứng nhu cầu của bạn. Họ hoạt động như một đầu mối liên hệ duy nhất cho hàng nghìn chương trình dịch vụ sức khỏe và con người, dịch vụ cộng đồng, dịch vụ thảm họa và các chương trình của chính phủ.

02062020-211-Nhóm_1-1280x812
AIRS-Công nhận-Huy hiệu-150x150

211 được AIRS công nhận

Chủ nhân của huy hiệu kỹ thuật số này đã được Liên minh Hệ thống Thông tin và Giới thiệu (AIRS tại www.airs.org). Chứng nhận AIRS dành cho các chương trình hoạt động trong lĩnh vực cộng đồng / dịch vụ xã hội / y tế đã chứng minh được khả năng đáp ứng các Chỉ số Chất lượng và Tiêu chuẩn AIRS quốc tế về Thông tin Chuyên nghiệp và Giới thiệu (www.airs.org/standards).

Ví dụ: 211 có thể giới thiệu đến các loại dịch vụ sau:

Các nhu cầu cơ bản của con người:

Kho thực phẩm

Tủ quần áo

Nơi trú ẩn

Hỗ trợ tiền thuê nhà

Hỗ trợ tiện ích

Các chương trình bảo hiểm y tế

Medicaid và Medicare

Chăm sóc sức khỏe bà mẹ

Đường dây thông tin y tế

Sự can thiệp của khủng hoảng

Phục hồi chức năng

Hỗ trợ việc làm:

Hỗ trợ tài chính

Đào tạo nghề

Chương trình giáo dục

Hỗ trợ cho Trẻ em, Thanh niên & Gia đình:

Chăm sóc trẻ em

Bắt đầu

Trung tâm tài nguyên gia đình

Hỗ trợ kỳ nghỉ

Nuôi dạy con cái

Trại hè và các chương trình Giải trí

Chương trình bữa ăn mùa hè

Kèm cặp

Dịch vụ bảo vệ

Hỗ trợ cho Người Mỹ lớn tuổi & Người Khuyết tật:

Chăm sóc người lớn ban ngày

Trung tâm tài nguyên Người già và Người khuyết tật

Kết hợp bữa ăn

Phục hồi chăm sóc

Chăm sóc sức khỏe tại nhà

Vận tải

Dịch vụ nội trợ

Đây chỉ là một phần nhỏ của các dịch vụ có sẵn trong cơ sở dữ liệu 211. Sử dụng cơ sở dữ liệu vi tính hóa toàn diện của hơn 13.000 chương trình và dịch vụ phi lợi nhuận và công cộng, các Chuyên gia Tài nguyên Cộng đồng được đào tạo sẽ chú ý đến từng người gọi.

211 có thể hỗ trợ mọi người bằng hơn 150 ngôn ngữ thông qua việc sử dụng các dịch vụ dịch thuật Dòng Ngôn ngữ của chúng tôi. Người khuyết tật cũng có thể sử dụng các dịch vụ này.

Để bắt đầu, hãy quay số 2-1-1, hoặc Tìm kiếm trực tuyến.